Påmelding

Stad:
Scandic Sunnfjord Hotel & Spa
Tid:
Torsdag 14. september 2017 kl. 12:00 – fredag 15. september 2017 kl. 15:00

Pris:

  • Overnatting i enkeltrom, inkl. alle måltid og kulturprogram: kr 2300,-.

  • Overnatting i dobbeltrom, inkl. alle måltid og kulturprogram: kr 2000,-. pr. person.

  • Dagpakke torsdag inkl. lunsj, (utan middag): kr 900,-.

  • Dagpakke torsdag inkl. middag og kulturprogram: kr 1200,-.

  • Deltaking torsdag frå kl 18:00: inkl. middag, kulturprogram, overnatting enkeltrom og dagpakke fredag: kr 1800,-. (dobbeltrom kr 1600,- pr. person

  • Dagpakke fredag inkl. lunsj: kr 900,-.