Når du sender inn dette påmeldingsskjemaet forpliktar du deg til å møte på alle samlingane. Dersom du ikkje har høve til å delta likevel, er det viktig at du gir beskjed så tidleg som mogleg, slik at andre får moglegheit til å delta.

 

Informasjon

Stad
Scandic Sunnfjord Hotell
Tid
Frå torsdag 12. april 2018 17.00
Til laurdag 5. mai 2018 12.00
Påmeldingsfrist
Torsdag 5. april 2018 23.00

Aktiviteten er fullsett og det er ikke mulig å registrere seg

Velkomen til grunnleggande etablerarkurs på Scandic Sunnfjord Hotell i Førde

Kurset består av tre samlingar:

  • 12.april frå 17-21
  • 19.april frå 17-21
  • Frå 4.mai kl. 17-21 til 5.mai kl. 8-12

Kurset er gratis for deltakarane og inkluderer:

  • Servering av kaffe/te og frukt/påsmurt rundstykke på alle samlingane
  • Servering av middag på samling 3
  • Overnatting m/frukost på samling 3

 

Klikk her for å lese meir om innhaldet på kurset

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Kurshaldar: Bjørn Bratt - bjorn.bratt@lera.no

Arrangør: Ingvild Andersen - ingvild.andersen@sfj.no

Kontaktperson for etablerarkurs:

 

Ingvild Andersen

rådgjevar, nærings- og kulturavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger

www.sfj.no | Ingvild.Andersen@sfj.no

tlf: +47 57638039 / 95289291

 

Du kan også nytte dette skjemaet for å kontakte Ingvild:

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}