Fagprøvesamling i Helsearbeidarfaget

Målgruppe:             

Lærlingar, lærekandidatar og praksiskandidatarsom i 2018 skal opp til fagprøve i helsearbeidarfaget

Faglege leiarar og instruktørar i lærebedriftene som har ansvar for den interne opplæringa i faget

 

Formål:                    

Gi prøvekandidatane (lærlingar, lærekandidatar, praksiskandidatar) informasjon om ulike sider ved planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av prøva, redusere nervøsitet/stress i sjølve prøvesituasjonen og gje kandidaten eit godt grunnlag for å løyse oppgåva på ein så god måte som mogeleg.

Gi faglege leiarar/instruktørar ei innføring i innhaldet i og vurderinga av prøven i samsvar med læreplanen, slik at ein kan gi prøvekandidatane meir sjølvstendige, omfattande og samansette oppgåver den siste delen av læretida (styrke opplæringa).

                       

Arbeidsform:          Førelesingsbolkar, gruppearbeid og diskusjon.

Stad:                       Concord, Førde – like over vegen for Mo og Øyrane vgs.

Tid:                         Tysdag 20. mars kl. 10.00-15.30

                                                                                                                                                                                   

Deltakaravgift (inkl. lunsj) for tilsette i OKOS sine medlemsbedrifter:

Gratis for lærlingar/opplæringskandidatar

Gratis for faglege leiarar/instruktørar

kr 400.- for praksiskandidatar utan kontrakt (privatistar)

 

For andre er deltakaravgifta kr 600.- (inkl. lunsj). Deltakaravgifta blir fakturert arbeidsgjevar, og avtale med arbeidsgjevar er derfor nødvendig.

 

Alle deltakarar må stadfeste deltaking ved å nytte påmeldingsskjema. Dette gjeld også inviterte kandidatar!
Påmeldingsfrist 8. mars!

                                   

Maks antal deltakarar er 20. Lærlingar/lærekandidatar og instruktørar tilknytta OKOS vert prioritert.
Vi forbeholder oss retten til å endre deltakarlista ved behov.

 

                          

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

Concord – Firdav. 6, postboks 57, 6801 Førde

Telefon: 57 82 50 80, mobil: 90 61 79 79, www.okosweb.net, okos@sfj.no

Påmeldingsskjema

Informasjon

Stad
Førde
Tid
Frå tysdag 20. mars 2018 09.45
Til tysdag 20. mars 2018 15.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 8. mars 2018 22.30
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

PROGRAM

 

0945-1000         Frammøte, registrering, kaffi

                           

                                  

1000-1045         Frå lærling/assistent til fagarbeidar

 

 • generelt om lovverket
 • fråvær i læretida
 • oppmelding/tid for prøven
 • gjennomføring av testprøver/”tentamen”
 • tilrettelegging
 • ny prøve/anke på resultat
 • fagbrevet
 • kva kan vi forvente av ein fagarbeidar ?

 

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane

v/Aslaug Ljostveit

  

1145-1230      Lunsj

 

 

1100-1500         Fagprøven; evaluering av fagkompetansen

                      

 • prøvenemnda og tilsynspersonen sin oppgåve
 • retningslinjene for den praktiske delen av prøva
 • kommunikasjon og samarbeid under prøva
 • utforming av prøver; -eksemplar på oppgåvetekst
 • lage skriftlege planer, utarbeiding av arbeidsplan/dokumentasjon
 • eigenvurdering og refleksjon, rapportering (dokumentasjonsdelen)
 • bruk av hjelpemidlar og støtte, kva er tillat?
 • samla vurdering og vurderingskriterier (vurderingsskjema)
 • gruppeoppgåver med ulike oppgåvetekster; gjennomgang og diskusjon
 • prøvenemnda si avsluttande vurderingssamtale med kandidaten
 • oppsummering, avslutning i gruppa

 

Prøvenemnda i helsearbeidarfaget i Sunnfjord

v/leiar Linda Skivenesvåg

 

 ca. 1530                    Slutt

 

 

 

Deltakarar

 • Fornamn

  Etternamn

  Kommune/arbeidsgjevar

 • Abdullah Alshammari
  Førde Kommune
 • Agnete Roska
  Førde Kommune
 • Anita Storøy Bortne
  Bremanger
 • Marija Trybyte
  Gulen kommune
 • Iris Mari Andreassen nordbotten
  Førde kommune / Harald Bjarte reite
 • Theresa Grimeland
  Fjaler kommune
 • Amalie Oppedal
  Fjaler kommune
 • Hanne Igelkjøn
  Fjaler kommune
 • Leif Henning Solheim
  Fjaler kommune
 • Jiessenia Valencia
  Fjaler kommune
 • Jeanne Rita Espedal
  Fjaler kommune
 • Ayan ali Abdullahi
  Bremanger kommune
 • Marlene Os
  Bremanger kommune
 • Audhild Storøy
  Bremanger kommune
 • Silje Kjelsnes
  Førde
 • Trine Brynestad
  Fjaler kommune
 • Anne Kjersti Nyttingsnes
  Fjaler kommune
 • Jackelien Alberts
  Bremanger kommune
 • Bjørg Kleiven
  Bremanger kommune
 • Madeleine Meijer
  Brea\manger kommune