Innhald

GRUNNLEGGJANDE INSTRUKTØRKURS FOR ANSVARLEGE I INTERN FAGOPPLÆRING

 

Målgruppe:

Faglege leiarar og instruktørar med interne informasjons- og opplæringsoppgåver for til dømes lærlingar, skoleelevar, studentar og kollega (ufaglærte og faglærte).

 

Formål: 

Gje deltakarane ei innføring i planlegging, gjennomføring og evaluering av internopplæring

 

Hovudtema:    

 • Opplæringas krav og rammer (lov, forskrift, medlemsavtale, praksis)
 • Intern kvalitetssikring/dokumentasjon/intern opplæringsplan
 • Vurdering og tilbakemelding
 • Instruksjon, rettleiing og kommunikasjon
 • Bedrifta som ein god stad for læring og utvikling

 

Kurset består av ein administrativ del (Del 1) og ein pedagogisk del (Del 2).

 

Arrangør:

Opplæringskontoret for offentleg sektor i Sogn og Fjordane (OKOS)

 

Gjennomføring:         

SCANDIC Sunnfjord Hotell I FØRDE 25.-26. april 2018

               

Kostnader:      

Ingen kursavgift. Lunch og nødvendig overnatting blir dekka på fellesrekning.

 

Påmeldingsfrist: 8. april!

Tilbakemelding vil bli gjeve før kursstart.

Atterhald om tilstrekkelig tal påmeldte.
Hotellrom vert bestilt av arrangør etter behov/melding.

 

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema må fyllast ut for kvar deltakar. (Namn på ekstra deltakarar i t.d. kommentarfeltet vert ikkje registrerte).

Påmeldingsfrist 8. april!

Informasjon

Stad
Scandic Sunnfjord Hotell, Førde
Tid
Frå onsdag 25. april 2018 09.00
Til torsdag 26. april 2018 16.00
Påmeldingsfrist
Sundag 8. april 2018 23.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

1. kursdag

  

Instruktør Hans-Børge Lillehaug, OKOS

 

 kl 09.15 Kursstart, registrering, praktiske opplysningar

 

kl 09.30 – 16.00  Rammer, krav og praktisk tilrettelegging av internopplæring (Del 1)

 • organisering av fagopplæring/lærlingordninga
 • krav og forventningar til opplæringskontor, lærebedrift, fagleg leiar og instruktør
 • rekruttering og mottak av lærling
 • nasjonal læreplan, intern opplæringsplan og rotasjonsplan
 • bruk av opplæringslogg
 • undervegsvurdering - ½ års samtalen
 • sluttvurdering (fagprøven)
 • lærlingbesøk – kva skjer der

  

kl 12.00 – 13.00  Lunsj

  

                                                                     

2. kursdag –                           

          

Instruktør Hæge Nore, Høgskolen i Oslo og Akershus

 

 

kl. 09.00 – 15.00 Instruksjon og rettleiing (Del 2)

 • planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæring
 • instruktørens kommunikasjon og tilbakemelding

 

 

 kl 15.00 - 15.30   Evaluering og oppsummering av kurset

 

kl 12.00 – 13.00  Lunsj

 

Deltakarar

 • Fornamn

  Etternamn

  Arbeidsgjevar/kommune

 • Hege Ølmheim
  Høyanger
 • Toril Haugen
  Bremanger
 • Anja Senneset
  Bremanger
 • Linda Førde
  Bremanger
 • Christina Rogne
  Bremanger