Påmeldingsskjema

Full konferansepakke inkluderar dagpakke dag1 og dag2, overnatting samt felles middag 24.september.

Informasjon

Tid
Frå tysdag 24. september 2019 kl. 09.00
Til onsdag 25. september 2019 kl. 15.00
Påmeldingsfrist
Tysdag 17. september 2019 kl. 16.00
Totalt
{{ data.formattedPrice + ' ' + data.currency }}

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikkje lenger mogleg å melde seg på. Ta kontakt ved spørsmål.

Program Kontaktkonferansen 2019

 

Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane ynskjer deg velkommen til to innhaldsrike dagar på Gloppen hotell.

I år har vi mellom anna dette å by på:

Ei ny arkivlov og ei ny forvaltningslov er på trappene, og vi har fått med Gunnar O. Hæreid og Hilde Bjørnå frå lovutvala.

 

Digitalisering, arkivformidling og kommune- og regionsreform er høgaktuelle tema. Vi går på mange måtar inn i eit nytt arkivlandskap. Riksarkivar Inga Bolstad, fylkesdirektør for kultur idrett og inkludering i Vestland fylkeskommune og fylkesarkivar Arnt Ola Fidjestøl vil diskutere moglegheitene som syner seg i dette landskapet.

Dette og mykje meir vil du få med deg om du deltek på årets konferanse.

 

Vi gler oss!

 

Program Kontaktkonferansen 2019