Kommunar og frivilligheit i samspel

Informasjon

Stad
Gloppen hotell
Tid
Tysdag 19. november 2019 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 13. november 2019 kl. 23.59

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Frivillighet Norge inviterer til konferansen Kommunar og frivilligheit i samspel tysdag 19. november på Gloppen hotell, Sandane.

Meld deg på. 

Sjå programmet for konferansen. 

Frivillig engasjement er med å skape gode lokalsamfunn. Kommunar som har ein overordna heilskapleg politikk for frivilligheita - ein plan, strategi eller plattform for frivillig sektor - kan vere med på å auke innsatsen og å skape betre rammer for frivillig innsats. 

Vil du vere med å løfte det frivillige arbeidet i kommunane og skape samhandling og auka dialog mellom frivillige og kommunane? Vil du ha ny kunnskap, komme med innspel og få starthjelp i arbeidet med heilskapleg politikk for frivilligheita i kommunen? Då er dette konferansen for deg!  

Stad: Gloppen hotell, Sandane.

Målgruppe: Konferansen vil vere for tilsette, politikarar, politisk og administrativ leiing i kommunane, samt frivillige lag og organisasjonar lokalt og regionalt.

Meir informasjon på www.sfj.no

Konferansen blir delfinansiert med midlar frå Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Påmeldingsskjema

Informasjon

Stad
Gloppen hotell
Tid
Tysdag 19. november 2019 kl. 09.30 - 16.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 13. november 2019 kl. 23.59

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikkje lenger mogleg å melde seg på. Ta kontakt ved spørsmål.

Program

09.30   Registrering, kaffi, enkel møtemat

10.00   Opning av konferansen ved Stian Davies, leiar i Hovudutval for kultur, idrett og integrering i nye Vestland fylkeskommune
           Presentasjonsrunde

10.20  Frivillig innsats – utfordringar og moglegheiter i samspel med kommunane, ved Dag Hovland, dagleg leiar i Røde Kors Sogn og Fjordane

10.40  Satsing på frivillige er satsing på framtida, ved Ronny Skaar, seksjonsleiar for kulturutvikling i nye Vestland fylkeskommune   

10.50   Pause

11.00   Korleis skape vekst i frivillige lag og organisasjonar, ved Birgitte Heneide, Frivillig.no

11.25   Samskaping, medverknad og kommune 3.0, ved Ann Oppheim og Roar Werner Vangsnes, Distriktssenteret

12.00   Lunsj

12.45   Korleis skape heilskapleg politikk for frivilligheita i kommunen og kva effekt ser vi av den? Korleis fremje frivillig sektor ved kommunesamanslåing? Kvifor er Eid kommune ein av tre finalistar i kåringa av Årets frivilligheitskommune? ved Astrid Grete Torheim, dagleg leiar ved Frivilligsentralen i Eid kommune

13.15   Samspel og samarbeid mellom frivillige organisasjonar og kommunen, ved Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgjevar i Frivillighet Norge 

14.00   Pause

14.15   Innspelsverkstad – Arbeid med refleksjonsspørsmål om innhaldet i ein frivilligheitspolitikk

15.00   Presentasjon av innspel / diskusjon

15.45   Oppsummering og takk for i dag, ved Frivillighet Norge og fylkeskommunen

Kontakt

Kontaktperson er Åge Avedal, rådgjevar næring- og kulturavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Mobil: 970 72 734. E-post: age.avedal@sfj.no

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltakarar

Fornamn

Etternamn

Organisasjon / kommune / verksemd

Eirik Hortemo Vikøren 4H Sogn og Fjordane
Monica Hille Aurland Kommune
Ingemar Sårheim Breim pensjonistlag / Gloppen eldreråd
Bodil Strømmen Edvardsen Bremanger Frivilligsentral
Linda Gotteberg Eid Kommune
Barbro Longva Eid kommune
Anne Iren Naustdal Eid kommune
Astrid Grete Torheim Eid Kommune
Bente Sæterdalen Solheim Fjaler kommune, Helse og omsorg
Siri Laquian Stavang Flora Frivilligsentral
Bente Nilsen Flora kommune
Kjetil Høidal Flora Kommune Kultur Og Fritid
Svanhild Otterøy Lothe Folkeakademiet Eid
Elisabeth Dahle Forum for natur og friluftsliv
Margrete Reisæter Frivilligsentralen i Fjaler kommune
Reidun Støfring Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Sogn Og Fjordane
Norvall Nøringset Førde Røde Kors, Førde
Magne Vivelid Gaular Frivilligsentral
HAnne Oftedal Gloppeb Musikkfest, diverse råd, styrer og utval regionalt og nasjonalt
Else Tystad Gloppen Bygdekvinnelag
Anne Andenæs Gloppen Frivilligsentral
Elfrid Håheim Gloppen Frivilligsentral
Beate Dybendal Nordvik Gloppen Idrettsråd + Sandane Turn og Idrettslag
Janne Linn Falkenstein Gloppen kommune
Gunhild Gimmestad Gloppen kommune
Åslaug Haugset Gloppen kommune
Laila Niiranen Henden Gloppen kommune
Beate Olsson Kornberg Gloppen kommune
Tone Merethe Ommedal Gloppen kommune
Eva Kristin Rønnekleiv Gloppen kommune
Marianne Senneset Gloppen kommune
Eva Skrivervik-Alme Gloppen kommune
Anita Lothe Gloppen Kommune Helse- Og Omsorgstenesta
Karoline Madeleine Helgheim Gloppen kommune, avd. Oreteigen
Merete Mindresunde Gloppen Røde Kors
Hege Tjønneland Gloppen Røde Kors
Ola Bergset Ulvedal Hornindal Frivilligsentral
Egil Holme Hyen pensjonistlag / Gloppen eldreråd
Odd Hansen Hørselhemmedes Landsforbund, HLF Gloppen - likeperson høyreapparatbrukarar og yrkesaktive
Ingrid Helle Høyanger Kommune
Kjell Arne Hjellbrekke Indrer Sundfjor Turlag
Anne-Grete Nøttingnes Rognsøy Jølster kommune/ Sunnfjord kommune
Ingebjørg Isane Fure Kyrkja i Gloppen (diakon)
Mona Teigen Kvam Leikanger Kommune Sentraladministrasjon
Cecilie Frantzen Skjerven Luster frivilligsentral
Anita Kjørlaug Luster frivilligsentral
Jostein Edvin Melheim Luster Frivilligsentral, styreleiar
Thorleif Jakobsen Naturvernforbundet Eid
Nyonga Rugumayo Amundsen Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane
Torill Hukset Naustdal Frivilligsentral
Liv Stokkenes Jacobsen Nordfjordeid Sanitetsforening
Saba Berhane NOSFO
Laila Schønhardt NOSFO (Norsk Selvhjelp for Flyktninger)
Nora K. Lile Røde kors
Kjell Opheim Røde Kors, Stryn
Unni Eltvik Hovden Sanitetsforeining/Selje
Belinda Fure Selje kommune
Maria Helgesen Selje kommune
Arne Seljen Selje Røde kors /Styreleiar i Selje frivilligsentral
Karianne Torvanger Sogn og FJ fylkeskommune/ Vestland fylkeskommune
Jenny Myklebust Sogn og Fjordane bygdekvinnelag
Åge Avedal Sogn og Fjordane fylkeskommune
Henriette Hansen Sogn og Fjordane fylkeskommune
Torbjørn Hasund Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sissel Aarseth Sogn og Fjordane fylkeskommune
Inger Johanne Henden Sogn og Fjordane Husflidslag
Nils R Sandal Sogn og Fjordane idrettskrins
Christoffer Knagenhjelm Sogn og Fjordane Ungdomslag
Mai- Evy Bakken Sogndal frivilligsentral
Anne Kristine Dyrdal Solund kommune
Irene L. Vaulen Solund kommune
Marit Sandnes Skrede Stryn frivilligsentral
Ingrid Heieren Stryn kommune
Sissel Loen Stryn røde kors
Stian Davies Vestland fylkeskommune
Marius Dale Romslo Vestland Musikkråd
Siv Anett Kupen Vågsøy kommune