Om kurset

Opplæringa i Romexis vil føregå i Firdasalen på fylkeshuset i Leikanger onsdag 14. og torsdag 15. februar med 4 like kurs: eit før lunsj og eit etter lunsj begge dagar. Her er altså 4 alternativ som du kan velje mellom, kurs 1, 2, 3 og 4. Det er plass til 20 stk per kurs, så første mann til mølla. Ta det som passar best for deg i forhold til køyreveg o.l. og samkøyr med andre på klinikken eller naboklinikkar.

På kurset i Leikanger vil alle få ei datamaskin kvar som ein kan prøve ut programmet på.

Opplæringa i Romexis er frivillig. Det er tidlegare sendt ut brukarmanual til alle tilsette, og opplæringa vil ta utgangspunkt i denne. Opplæringa vil også bli streama, slik at du kan følgje med opplæringa på nett på klinikken. Vi vil sende ut informajson om korleis ein gjer dette når det er klart.

Påmelding

Fant ingen aktivitetar.

Kontakt

Skriv inn spørsmål i skjemaet om det er noko du lurer på.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltakarar