Om kurset

Opplæringa i Romexis vil føregå i Firdasalen på fylkeshuset i Leikanger onsdag 14. og torsdag 15. februar med 4 like kurs: eit før lunsj og eit etter lunsj begge dagar. Her er altså 4 alternativ som du kan velje mellom, kurs 1, 2, 3 og 4. Det er plass til 20 stk per kurs, så første mann til mølla. Ta det som passar best for deg i forhold til køyreveg o.l. og samkøyr med andre på klinikken eller naboklinikkar.

På kurset i Leikanger vil alle få ei datamaskin kvar som ein kan prøve ut programmet på.

Opplæringa i Romexis er frivillig. Det er tidlegare sendt ut brukarmanual til alle tilsette, og opplæringa vil ta utgangspunkt i denne. Opplæringa vil også bli streama, slik at du kan følgje med opplæringa på nett på klinikken. Vi vil sende ut informajson om korleis ein gjer dette når det er klart.

Påmelding

Fant ingen aktivitetar.

Kontakt

Skriv inn spørsmål i skjemaet om det er noko du lurer på.

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltakarar

Fornavn

Etternavn

Telefon

Aktivitet

Aud Molland Sørensen 41553847 Kurs 1 Romexis
Bjørg Else Målsnes 41621855 Kurs 1 Romexis
Silje Knarvik 90613639 Kurs 1 Romexis
Tove Jakobsen 95459861 Kurs 1 Romexis
Kjetil Kuhnle 41650126 Kurs 1 Romexis
Linda Grebstad Grinde 47340205 Kurs 1 Romexis
Elisabet Skrede 91866050 Kurs 1 Romexis
Dovyde Skindariene 40596186 Kurs 2 Romexis
Torunn Foss 91800560 Kurs 2 Romexis
Mona Nilsen 47649973 Kurs 2 Romexis
Bente Kvåle 40242627 Kurs 2 Romexis
Geir Leon Øvstetun 45691616 Kurs 2 Romexis
Mahran Alhadad 90286017 Kurs 2 Romexis
Lisbeth Midtun 95822223 Kurs 2 Romexis
Jane Fimreite 97982240 Kurs 2 Romexis
Mary jane Varpe 41410388 Kurs 2 Romexis
Siv Petra Grotle 91773453 Kurs 2 Romexis
Janne Haugen 91304040 Kurs 2 Romexis
Torill Fimland Brendsdal 90802752 Kurs 2 Romexis
Tor Galaasen 97504405 Kurs 2 Romexis
Heidi Kvalheim 47855155 Kurs 2 Romexis
Tone Seljestokken 97671188 Kurs 2 Romexis
Laila Mykland 99447611 Kurs 2 Romexis
Jorunn Devik 41505408 Kurs 2 Romexis
Øystein Sortland 97734952 Kurs 2 Romexis
Marte Dæhlin 98073423 Kurs 3 Romexis
Kristin Hage 48247890 Kurs 3 Romexis
Sissel Brun 41616150 Kurs 3 Romexis
Monica Raa 90093106 Kurs 3 Romexis
Anne Lene Sygna Halleråker 99610599 Kurs 3 Romexis
Ragnhild Kvammen 95774453 Kurs 3 Romexis
Mina Richvoldsen 41451270 Kurs 3 Romexis
Hildegunn Norevik Løland 90565292 Kurs 3 Romexis
Katrine Lomheim Nundal 46928836 Kurs 3 Romexis
Jenny Merete Ylvisåker Mo 91192516 Kurs 3 Romexis
Kari Lysgård 97585245 Kurs 3 Romexis
Hildegunn Valdersstøen 90018912 Kurs 3 Romexis
Turid Borlaug 95050372 Kurs 3 Romexis
Marte Hauge Nes 47834040 Kurs 3 Romexis
Gaute Sivertsen 48216482 Kurs 3 Romexis
Dmitrij Chaustovic 99878960 Kurs 4 Romexis
Marte Rygg Årdal 90705450 Kurs 4 Romexis
Berit-Helen Høgelid 97742692 Kurs 4 Romexis
Gerd Berge 46794918 Kurs 4 Romexis
Randi-Berit Rye 93027627 Kurs 4 Romexis