Program

- Gjennomgang av produktet, mulegheiter og begrensningar

- Aktivitetar og grupper

- Betaling

Påmelding

Vel eit av kursa under for påmelding til kurs i påmeldingssystem

Aktivitetar
Kurs 1 i Påmeldingssystem
Tid: Torsdag 15. februar 2018 12.00
Stad: Fylkeshuset, Møterom Åskåra
Ledige plasser: Fullt
Kurs 2 i Påmeldingssystem
Tid: Fredag 16. februar 2018 12.00
Stad: Fylkeshuset, Møterom Utla
Ledige plasser: Påmeldingsfrist utløpt

Deltakarar