Fylkesrådmannen si leiarsamling 2018

Hei

 

Når du har fylt ut dette skjema får du ei stadfesting i retur. Ta vare på stadfestinga. 

Om du har behov for å gjere endringar må nytte linken som ligg i stadfestinga. 

Det ligg også ved eit kalendervedlegg i stadfesting du får i retur. Kalendervedlegget kan du nytte til å leggje tidspunk for samlinga inn i kalenderen din.

 

Informasjon

Stad
Gloppen hotell
Tid
Frå torsdag 1. februar 2018 kl. 12.00
Til fredag 2. februar 2018 kl. 14.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Fylkesrådmannen si leiarsamling 2018

 

Samlinga har fire tema:

 • Regionreforma
 • Fylkeskommunen som samfunnsutviklar, refleksjonar frå tre einingsleiarar
 • Styringsrett i tider med omstilling og samanslåing
 • Kommunikasjon som verktøy i ein omstillingsfase

 

Vi tek til med lunsj 12:00 torsdag 1. februar, og held på til kl. 18:00. Felles middag er kl. 19:00.

Fredag 2. februar startar vi kl. 08:00 og avsluttar med felles lunsj kl. 12:00.

Endeleg program blir sendt ut på e-post.

 

Målgruppa for samlinga er

 • Fylkesdirektørar
 • Rektorar
 • Tenesteleiarar

 

Kontakt

Jan Erik Weinbach er kontaktperson for samlinga.

Du kan nytte skjema (under), sende e-post til jan-erik.weinbach@sfj.no eller ta direkte kontakt på tlf: +47 57638080 | mob: +47 40408981

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltakarar

 • Fornamn

  Etternamn

  Avdeling/ teneste

 • Jan Tore Rosenlund
  Bygge- og eigedomstenesta
 • Gro Fivelsdal
  Dale vgs
 • Tore Oddvin Stølen
  Driftstenesta
 • Ove Bjørlo
  Eid vidaregåande skule
 • Reidar Grønli
  Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Magne Larsen
  Firda vgs
 • Knut Chr Clausen
  Flora vgs
 • Paal Fosdal
  FRM
 • Toril Einarsen
  frm -personal
 • Eli Nes Killingrød
  FRM stab
 • Ingvild Ramstad
  FRM stab
 • Jan Erik Weinbach
  Frm-personal
 • Svein Hågård
  FRM-stab
 • Astrid Lernes
  FRM-økonomi
 • Hans-Børge Lillehaug
  frm/OKOS
 • Arnt Ola Fidjestøl
  Fylkesarkivet
 • Siri Ingvaldsen
  Fylkesbiblioteket
 • Tore Eriksen
  Fylkesrådmannen
 • Ole I. Gjerald
  Fylkesrådmannen
 • Nina Bygstad
  Hafstad vgs
 • Torill Thorbjørnsen
  Høyanger vidaregåande skule
 • Bjørn Normann Sørensen
  IKT drifts-og utviklingstenesta
 • Katrine Røkke Wilson
  Innkjøpstenesta
 • Trygve Jacobsen
  Mo og Øyrane vgs
 • Liv Horvei
  Mo og Øyrane VGs.
 • Åsta Navelsaker Røed
  Måløy vgs
 • Jan Heggheim
  Nærings- og kulturavdelinga
 • Endre Høgalmen
  Nærings- og kulturavdelinga
 • Tor-Einar H. Skinlo
  OA
 • Ingeborg Lie Fredheim
  Opplæringsavdelinga
 • Bekka Skaasheim
  Opplæringsavdelinga
 • Margrethe Eikrem Aarset
  PPT Eid/Vågsøy
 • Ole Ingar Hæreid
  SA
 • Øystein Hunvik
  Samferdsle
 • Dina Johanne Lefdal
  Samferdsleavdelinga
 • Aksel Hugo
  SJH
 • Aksel Hugo
  Sogn jord og hagebruksskule
 • Ingebjørg Erikstad
  Sogn og Fjordane fylkeskommune, nærings- og kulturavdelinga
 • Ole Jørgen Øygarden
  Sogndal vidaregåande
 • Anders Bruvoll
  Stryn vgs
 • Elisabet Skrede
  Tannhelsetenesta
 • Clara Øberg
  Tannhelsetenesta
 • Henny Midtun
  Årddal vgs