Fylkesrådmannen si leiarsamling 2018

Hei

 

Når du har fylt ut dette skjema får du ei stadfesting i retur. Ta vare på stadfestinga. 

Om du har behov for å gjere endringar må nytte linken som ligg i stadfestinga. 

Det ligg også ved eit kalendervedlegg i stadfesting du får i retur. Kalendervedlegget kan du nytte til å leggje tidspunk for samlinga inn i kalenderen din.

 

Informasjon

Stad
Gloppen hotell
Tid
Frå torsdag 1. februar 2018 kl. 12.00
Til fredag 2. februar 2018 kl. 14.00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Fylkesrådmannen si leiarsamling 2018

 

Samlinga har fire tema:

  • Regionreforma
  • Fylkeskommunen som samfunnsutviklar, refleksjonar frå tre einingsleiarar
  • Styringsrett i tider med omstilling og samanslåing
  • Kommunikasjon som verktøy i ein omstillingsfase

 

Vi tek til med lunsj 12:00 torsdag 1. februar, og held på til kl. 18:00. Felles middag er kl. 19:00.

Fredag 2. februar startar vi kl. 08:00 og avsluttar med felles lunsj kl. 12:00.

Endeleg program blir sendt ut på e-post.

 

Målgruppa for samlinga er

  • Fylkesdirektørar
  • Rektorar
  • Tenesteleiarar

 

Kontakt

Jan Erik Weinbach er kontaktperson for samlinga.

Du kan nytte skjema (under), sende e-post til jan-erik.weinbach@sfj.no eller ta direkte kontakt på tlf: +47 57638080 | mob: +47 40408981

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

Deltakarar

Fornamn

Etternamn

Avdeling/ teneste

Jan Tore Rosenlund Bygge- og eigedomstenesta
Gro Fivelsdal Dale vgs
Tore Oddvin Stølen Driftstenesta
Ove Bjørlo Eid vidaregåande skule
Reidar Grønli Fagskulen i Sogn og Fjordane
Magne Larsen Firda vgs
Knut Chr Clausen Flora vgs
Paal Fosdal FRM
Toril Einarsen frm -personal
Eli Nes Killingrød FRM stab
Ingvild Ramstad FRM stab
Jan Erik Weinbach Frm-personal
Svein Hågård FRM-stab
Astrid Lernes FRM-økonomi
Hans-Børge Lillehaug frm/OKOS
Arnt Ola Fidjestøl Fylkesarkivet
Siri Ingvaldsen Fylkesbiblioteket
Tore Eriksen Fylkesrådmannen
Ole I. Gjerald Fylkesrådmannen
Nina Bygstad Hafstad vgs
Torill Thorbjørnsen Høyanger vidaregåande skule
Bjørn Normann Sørensen IKT drifts-og utviklingstenesta
Katrine Røkke Wilson Innkjøpstenesta
Trygve Jacobsen Mo og Øyrane vgs
Liv Horvei Mo og Øyrane VGs.
Åsta Navelsaker Røed Måløy vgs
Jan Heggheim Nærings- og kulturavdelinga
Endre Høgalmen Nærings- og kulturavdelinga
Tor-Einar H. Skinlo OA
Ingeborg Lie Fredheim Opplæringsavdelinga
Bekka Skaasheim Opplæringsavdelinga
Margrethe Eikrem Aarset PPT Eid/Vågsøy
Ole Ingar Hæreid SA
Øystein Hunvik Samferdsle
Dina Johanne Lefdal Samferdsleavdelinga
Aksel Hugo SJH
Aksel Hugo Sogn jord og hagebruksskule
Ingebjørg Erikstad Sogn og Fjordane fylkeskommune, nærings- og kulturavdelinga
Ole Jørgen Øygarden Sogndal vidaregåande
Anders Bruvoll Stryn vgs
Elisabet Skrede Tannhelsetenesta
Clara Øberg Tannhelsetenesta
Henny Midtun Årddal vgs