Prisar:

 • Deltaking begge dagar (inkl. enkel lunsj): 500 kr.
 • Deltaking berre tysdag (inkl. enkel lunsj): 300 kr.
 • Overnatting: Kvar enkelt bestiller overnatting sjølv. Det er halde av rom på Sunnfjord hotel, som ein kan bestille til avtalepris 1149 kr. (oppgi kode 46413258 ved bestilling).

Vi vurderer å få til ein felles aktivitet på tysdag ettermiddag, der vi praktiserer litt det vi har lært. Kryss av om du er interssert i å delta på noko slikt.
Kryss også av om du er interessert i å gå til felles middag tysdag.

Bindande påmelding innan 22. mai

 

Informasjon

Stad
Førde, Storehagen 1B
Tid
Frå tysdag 5. juni 2018 11.00
Til onsdag 6. juni 2018 14.00
Påmeldingsfrist
Tysdag 22. mai 2018 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Lesarsørvis er eit heilskapleg litteraturformidlingsverktøy for bibliotektilsette, utvikla av Telemark fylkesbibliotek, basert på eit amerikansk forbilde. Målet er å utarbeide gode leseforslag, basert på lånaren sine behov og ynske.

Tenesta rettar seg i hovudsak mot vaksne fritidslesarar, men har òg stor overføringsverdi til barn og ungdom. På kurset vil du få presentert ei rekkje teknikkar som gjer deg betre i stand til å formidle breidda i samlinga uavhengig av eigne leseinteresser.


Sjå også http://www.lesersorvis.no/

Kurshaldar er Marthe Holien Bø

 
NB! Ta med eigen laptop eller nettbrett.

 • Tysdag 5. juni

 • Frå 10:30

  Registrering

 • 11:00

  Introduksjon av lesarsørvis og formidlingsmetoden

 • 12:00

  Lunsj

 • 13:00

  Lesarsørvissamtalen og digitale hjelpemiddel

 • 13:45

  Pause

 • 14:00

  Oppgåve: lesarsørvissamtalen

 • 15:00

  Pause

 • 15:10

  Hurtigles: Korleis lese ei bok på 10 minutt?

 • 16:00

  Oppsummering

 • 16:15

  Slutt

 • Ev. felles middag og/eller fellesaktivitet

 • Onsdag 6. juni

 • 09:00

  Boksirkel: Gjennomgang av bøker

 • 10:00

  Pause

 • 10:15

  Korleis bruke bokmeldingar i lesarsørvisarbeidet

 • 11:15

  Lunsj

 • 12:15

  Bokomtalar: Korleis skrive kort og godt om bøker

 • 13:15

  Pause

 • 13:30

  Kom i gang med Lesarsørvis

 • 14:00

  Slutt

Kursansvarleg er Astrid Sundset Moe, kontakt ho om du har spørsmål (tlf. 57 63 79 53).

 • Fornamn

  Etternamn

  Bibliotek/arbeidsstad

 • Eli Eide Årevik
  Selje folkeboksamling
 • Martha Bjørkås
  Gaular folkebibliotek