Kartlegging av sjø og sjøbotn er viktig i arbeidet med berekraftig kystsoneplanlegging, forvaltning og verdiskaping.

Vi har no fått utarbeidd Marine grunnkart for kommunane Selje, Vågsøy, Bremanger og Flora.

Dette prosjektet starta i 2015 og har vore finansiert i eit spleiselaget mellom NGU, kommunane, fylkeskommunen og verksemdene Marine Harvest, Steinvik Fiskefarm, K. Strømmen lakseoppdrett, Marø havbruk, Karstensen Fiskeoppdrett, Svanøy Havbruk og Nordfjord Forsøksstasjon.

Vi ønskjer velkommen til eit sluttmøte for prosjektet, der vi får høyre meir om sluttprodukta frå prosjektet, korleis vi kan nyttiggjere oss desse, og korleis vi kan tilegne oss meir kunnskap.

 

Påmeldingsskjema

Meld deg på innan 22. februar 2018

Informasjon

Stad
Florø, Flora Samfunnshus, Markegt. 51
Tid
Frå torsdag 1. mars 2018 11.30
Til torsdag 1. mars 2018 15.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 22. februar 2018 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Program

 

11:30-12:00 Enkel lunsj

12.00-12.45 Marine grunnkart i Sogn og Fjordane, v/Dag Ottesen NGU

12.45-13.15 kartløsninger og muligheter for nedlastning og bruk v/Aave Lepland NGU

13.15-13.35  NGUs kartleggingsprosjekter i kystsonen v/Reidulv Bøe NGU

14.00- 14.45  Praktiske erfaringer frå kartlagde områder v/Jarl Martin Møller, kommunalsjef samfunnsutvikling, Herøy kommune

14.45- 15.15 Grunnlag for næringsverksemd v/Nils Roar Hareide

15.15- 15.30 avslutning v/Fylkeskommunen

Møtet finn stad i Festsalen i Flora samfunnshus, Markegata 51

 

Deltakarar

 • Fornamn

  Etternamn

  Firma-/avdelingsnamn

 • Lena Søderholm
  Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Janne Midtbø
  Vågsøy kommune
 • Arne Kvalvik
  Marine Harvest Norway AS
 • Tor Arne Hauge
  Solund kommune
 • Vidar Ulriksen
  Fiskeridirektoratet region vest
 • Rolf Bjarne Sund
  Kinn kommune
 • Inger Svare Kvien
  Steinvik Fiskefarm AS
 • Reidulv Bøe
  Norges geologiske undersøkelse (NGU)
 • Inger Hilde
  Bremanger kommune, teknisk plan og forvalting
 • Kaja Standal Moen
  Flora kommune
 • Anders Espeset
  Flora kommune
 • Nils-Roar Hareide
  Runde Miljøsenter
 • Solveig Willis
  Pixelwerk AS
 • Jan Henrik Nygård
  Flora kommune
 • Vidar Grønnevik
  Alden hamneområde
 • Philip Sandberg
  Flora kommune
 • Frode Sandvik
  Marine Harvest Norway as
 • Bente Nygård
  KF Innvandrarsenteret/Politikar frå AP
 • Kristin Maurstad
  Vågsøy kommune
 • Lars Terje Standal
  Flora Kommune
 • Dag Ottesen
  NGU
 • Jo Tore Kristoffersen
  Sogn og Fjordane fylkeskommune
 • Linda Midtbø
  Flora Hamn KF
 • Tom Dybwad
  Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
 • Kristian Nave
  Selje kommune
 • Linda Helgås
  Svanøy Havbruk
 • Monica Sande
  Bremanger kommune
 • Gudmund Løvø
  Norges geologiske undersøkelse
 • Elin Tveit Sveen
  Marø Havbruk
 • Martin Ramsdal
  Nekst AS
 • Sarah Fagertun Eggereide
  Multiconsult