Forsiden

Høgskulen på Vestlandet og Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterer til konferanse om musikkterapi, rus og psykisk helse. På programmet finn du sentrale forelesarar innan fagfeltet.

Tid: Måndag 24. april kl. 10.00 til 15.30
Stad: Førde, Scandic Sunnfjord Hotell
Pris: kr 600 inkl. lunsj. Konferansen er gratis for studentar (utan lunsj).

Om du lurer på noko, ta kontakt med Jorunn Bakke Nydal på e-post: Jorunn.Bakke.Nydal@sfj.no eller på mobil 91344734.