Vi inviterer fylkeskommunalt nettverk for entreprenørskap til samling i Førde

 

  • dato: 12.-13.april 2018
  • stad: Førde

 

Tema for samlinga: Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør

Vi ser på fylkeskommunen sin rolle når det gjeld å legge til rette for entreprenørskap, i samspel med øvrige aktørar i verkemiddelapparatet. Tar fylkeskommunen ei klar rolle som regional utviklingsaktør?

 

Program:

Programmet blir presentert så snart dei siste brikkene er på plass. Nokon smakebitar:

- Presentasjon av det nasjonale Gründersenteret til Innovasjon Norge

- Erfaringsutveksling mellom ansatte hos Gründersenteret og fylkeskommunane

- Etablerarteneste: god praksis frå Møre og Romsdal fylkeskommune

- Innsikt i samarbeidsmodellen mellom fylkeskommunane og verkemiddelaktørane IN, SIVA og NFR

- Innsikt i Innovasjon Norge sin nye kommuneside for 1.linetenesta

- Likskap og ulikskap for organisering av etablerartenesten i fylkeskommunar

 

Forarbeid til samlinga:

Eg ber om at alle fyller ut eit skjema om etablerararbeidet i dykkar fylke før samlinga. Eg håper å få tilbake skjemaet også frå dei som ikkje kan delta.

Send skjemaet til arrangøren, Ingvild Andersen, ingvild.andersen@sfj.no, innan 1.mars.

Her kan du laste ned skjemaet.

 

Praktisk info:

Deltakarar må dekke reise og overnatting sjølv. Arrangøren dekker lunsj begge dagar samt felles middag om kvelden den 12.april.

 

Reise

Næraste flyplass er Førde Lufthavn på Bringeland, om lag 30 min frå Førde sentrum.

Førde Rutebilstasjon har adresse Storehagen 4, 6800 Førde og ligg vis-à-vis hotellet vi bur på.

 

Overnatting på Scandic Sunnfjord Hotel (nytt bookingkode: 46475391 ved bestilling)

Vi har reservert rom på Scandic Sunnfjord Hotell for å sikre at vi er samla.

Når du bestiller rom må du oppgi bookingkode: 46475391 for å få rabattert pris, 1130kr per rom. Prisen inkluderar frukost.

Rom må bestilles innan fredag 16.mars.

Kontaktinformasjon til hotellet: Storehagen 2, 6800 Førde, telefon: 57 83 40 00, e-post: sunnfjord@scandichotels.com

 

Informasjon

Stad
Scandic Sunnfjord Hotel Førde
Tid
Frå torsdag 12. april 2018 12.00
Til fredag 13. april 2018 14.30
Påmeldingsfrist
Fredag 16. mars 2018 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Spørsmål til samlinga kan de rette til:

 

Ingvild Andersen

rådgjevar, nærings- og kulturavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Askedalen 2, 6863 Leikanger

www.sfj.no | Ingvild.Andersen@sfj.no

tlf: +47 57638039 /95289291

 

eller nytte skjemaet:

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}

  • Fornamn

    Etternamn

    Fylkeskommune

  • Helmik Slora Kristiansen
    Hedmark