Informasjon

Stad
Flåmsbrygga Hotell
Tid
Torsdag 14. november 2019 kl. 16.30 - 20.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 13. november 2019 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

KURS I ØKONOMI OG REKNESKAP

Flåmsbrygga Hotell, Flåm, 14.november 2019

kl. 16:30-20:30

 

Målet med kurset er å auke økonomiforståinga og gje nokre verktøy inn i arbeidet med å skape oversikt og planlegge økonomien i bedrifta.

 

Korleis arbeider vi oss gjennom kurset:

Vi vekslar mellom presentasjonar og praktisk arbeid med eigen forretningside/bedrift.  Vi viser døme på reknearkmodellar som vi kan nytte i eige arbeid.  Og så legg vi opp til mykje dialog  og lufting av eigne problemstillingar slik at kurset vert mest muleg praktisk retta for deltakar.

 

Viktige tjema  vi er innom:

Oppbygging og samanheng mellom resultatrekneskap og balanse

Analyse av rekneskapet

Viktige nøkkeltal

Finne kapitalbehovet, finansieringsoppsett

Kva må vi førebu til rekneskapsførar

Kva rapportar ber vi rekneskapsførar om

Kort om mva, skatter og avgifter

Korleis leitar vi etter forbetringar

Måle forbetringar

Kva faresignal skal vi sjå etter

Ulike selskapsformer

 

Korleis førebur du deg.

Ta med skrivesaker,  bærbar PC, dine notat/arbeid på eigen ide

Vi legg opp til enkel servering, hyggjeleg prat og nettverksbygging.

 

Vel møtt!

 

For spørsmål om kursinnhaldet, ta kontakt med kursleiar, Ronny Mowatt:

E-post: ronny.mowatt@mentor.no

Telefon: 97 16 56 70


For praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med arrangør, Ingvild Andersen:

E-post:ingvild.andersen@sfj.no

Telefon: 95 28 92 91

eller nytt skjema

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}