Når du sender inn dette påmeldingsskjemaet forpliktar du deg til å møte på kurset. Dersom du ikkje har høve til å delta likevel, er det viktig at du gir beskjed så tidleg som mogleg, slik at andre får moglegheit til å delta.

Informasjon

Stad
Quality Hotel Sogndal
Tid
Torsdag 29. november 2018 kl. 16.30 - 20.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 29. november 2018 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

KURS I ØKONOMI OG REKNESKAP

Quality Hotel Sogndal 29.november

kl. 16:30-20:30

 

Målet med kurset er å auke økonomiforståinga og gje nokre verktøy inn i arbeidet med å skape oversikt og planlegge økonomien i bedrifta.

 

Korleis arbeider vi oss gjennom kurset:

Vi vekslar mellom presentasjonar og praktisk arbeid med eigen forretningside/bedrift.  Vi viser døme på reknearkmodellar som vi kan nytte i eige arbeid.  Og så legg vi opp til mykje dialog  og lufting av eigne problemstillingar slik at kurset vert mest muleg praktisk retta for deltakar.

 

Viktige tjema  vi er innom:

Oppbygging og samanheng mellom resultatrekneskap og balanse

Analyse av rekneskapet

Viktige nøkkeltal

Finne kapitalbehovet, finansieringsoppsett

Kva må vi førebu til rekneskapsførar

Kva rapportar ber vi rekneskapsførar om

Kort om mva, skatter og avgifter

Korleis leitar vi etter forbetringar

Måle forbetringar

Kva faresignal skal vi sjå etter

Ulike selskapsformer

 

Korleis førebur du deg.

Ta med skrivesaker,  bærbar PC, dine notat/arbeid på eigen ide

Vi legg opp til enkel servering, hyggjeleg prat og nettverksbygging.

 

Vel møtt!

Noko du lurer på?

For spørsmål om kurset, ta kontakt med kursleiar:

Ronny Mowatt, Mentor AS

e-post: ronny.mowatt@mentor.no

 

For andre spørsmål, ta kontakt med arrangør:

Ingvild Andersen: Sogn og Fjordane fylkeskommune

e-post: ingvild.andersen@sfj.no,

 

eller nytt kontaktskjema:

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}