Informasjon

Stad
Gloppen Hotell
Tid
Torsdag 24. oktober 2019 kl. 16.30 - 20.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 23. oktober 2019 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

SALSKURS

Gloppen Hotell Sandane 24.oktober

kl. 16.30-20.30

 Velkomst og registrering av deltakarar 

Målet med kurset er å gje grunnleggande forståing for salsprosessen og sjå at god førebuing og planlegging er viktigare enn medfødte eigenskapar.

 

Korleis arbeider vi oss gjennom kurset:

Vi vekslar mellom presentasjonar og praktisk arbeid med eigen forretningside/bedrift.  Vi gjev opplæring i verktøy for salsplanlegging, kva jobb vi skal gjere for kunde og arbeid med detaljane i leveransen.  Slik vil vi gje deltakar ei praktisk tilnærming til salet sine ulike fasar og kva som skal til.

 

Viktige tema vi er innom:

Korleis avdekker vi kunde sitt eigentlege behov

Detaljane i leveransen, kundereisa som verktøy

Salsteknikk i teorien

Avsluttingsteknikkar

Fallgruver

Salsplanlegging, presentasjon av eit verkøy

Korleis komme i kontakt med kunden og vekke interesse

Service og kundehandsaming

Meirsal og kundetilfredsheit

 

Korleis førebur du deg.

Ta med skrivesaker,  bærbar PC, dine notat/arbeid på eigen ide

Vi legg opp til enkel servering, hyggjeleg prat og nettverksbygging.

 

Vel møtt!

For spørsmål om kursinnhaldet, ta kontakt med kursleiar, Ronny Mowatt:

E-post: ronny.mowatt@mentor.no

Telefon: 97 16 56 70


For praktiske spørsmål om arrangementet, ta kontakt med arrangør, Ingvild Andersen:

E-post:ingvild.andersen@sfj.no

Telefon: 95 28 92 91

eller nytt skjema

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}