Påmeldingsskjema

Til OT-koordinatorane og rådgjevarane i vidaregåande skule

 

I  følge« Rutine for samarbeid mellom vidaregåande opplæring, oppfølgingstenesta og NAV rundt ungdom med behov for oppfølging» skal det vere årleg nettverksmøte mellom partane.

 

Vi inviterer til slikt møte

Tid: måndag 12.mars 2018 09.30-15.30

Stad: Thon hotell Jølster

 

Tema vert

  • Gjennomgang av rutinen for samarbeidet, korleis fungerer det og kva kan vi gjere betre?
  • Informasjon om tenester NAV har for denne ungdomsgruppa
  • Informasjon om ulike vegar gjennom vidaregåande opplæring

 

Vi ønsker spesielt at skular som ikkje har OT-koordinator som rådgjevar, sender ein rådgjevar til samlinga.

 

Det vert gruppearbeid ut frå tema og samarbeid på system nivå.

 

Kvar enkelt betalar hotellet for dagpakke  før avreise frå hotellet

Informasjon

Stad
Thon hotell Jølster
Tid
Frå måndag 12. mars 2018 09.30
Til måndag 12. mars 2018 15.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 1. mars 2018 15.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}