Marknadsføring med sosiale medium - kurs i Førde

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.