Når du sender inn dette påmeldingsskjemaet forpliktar du deg til å møte på kurset. Dersom du ikkje har høve til å delta likevel, er det viktig at du gir beskjed så tidleg som mogleg, slik at andre får moglegheit til å delta.

Informasjon

Stad
Quality Hotel Sogndal
Tid
Frå torsdag 6. desember 2018 16.30
Til torsdag 6. desember 2018 20.30
Påmeldingsfrist
Onsdag 5. desember 2018 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

 Velkommen til kurs i korleis ein kan nytte sosiale media i marknadsføring! 

Stad: Quality Hotel Sogndal

Tid: 6.desember kl. 16:30-20:30

 

Kursleiar blir annonsert så snart det er på plass. 

Kurset er gratis og inkluderer fire timars kurs med ein ekspert på temaet. 

Enkel servering ved ankomst.

Noko du lurer på?

For spørsmål, ta kontakt med arrangør:

Ingvild Andersen: Sogn og Fjordane fylkeskommune

e-post: ingvild.andersen@sfj.no,

 

eller nytt kontaktskjema:

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}