Når du sender inn dette påmeldingsskjemaet forpliktar du deg til å møte på kurset. Dersom du ikkje har høve til å delta likevel, er det viktig at du gir beskjed så tidleg som mogleg, slik at andre får moglegheit til å delta.

Informasjon

Stad
FUS på Fosshaugane Campus
Tid
Onsdag 29. august 2018 kl. 16.30 - 20.30
Påmeldingsfrist
Tysdag 28. august 2018 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Velkommen til kurs i korleis ein kan nytte sosiale medium til marknadsføring

 

Stad: FUS på Fosshaugane Campus

Tid: 29.august kl. 16:30-20:30

 

Kursleiar er Linda Kragseth, leiar for digital marketing i Keyteq.

Kurset er gratis. Enkel servering ved ankomst.

 

Innhald i kurset

Del 1

  • Generelt om Facebook og Instagram
  • Kva påverkar feeden til brukarane
  • Tips og triks når du produserer innhald for dei ulike kanalane

Del 2

  • Annonsering på Facebook og Instagram
  • Ulike segmenteringsmoglegheiter
  • Ulike annonseformat
  • Budsjettering

Del 3

  • Måling og analyse
  • Planlegging av arbeid
  • Konkurransar på Facebook - kva er lov og ikkje

Noko du lurer på?

For praktiske spørsmål, ta kontakt med arrangør:

Ingvild Andersen: Sogn og Fjordane fylkeskommune

e-post: ingvild.andersen@sfj.no,

 

eller nytt kontaktskjema:

 

 

{{ forms.contact.errors.get('name') }}
{{ forms.contact.errors.get('email') }}
{{ forms.contact.errors.get('message') }}
{{ forms.contact.errors.get('recaptcha_token') }}